Kronoby Sångkör

Kronoby Sångkör är en blandad kör med sångare från Kronoby med omnejd. Tobias Elfving har lett kören sedan 2008.

Kören sjunger allt från traditionella visor och sånger till modern och nyskriven kyrkomusik t.ex. Missa brevis på latin!

 

.

 

 

Våra kommande uppträdanden

22.5.2019 Kaffekonsert tillsammans med Karlebynejdens spelmansgille i Kronoby samlingshus kl. 19.00

 

År 2020 kommer att firas som körens 130-årsjubileumsår

Traditionell sommarkonsert  4.7.2020 på Torgare prästgård
Jubileumskonsert i oktober/november 2020 i Kronoby kyrka

  Kronoby Sångkör  år 1920

Historia

Redan år 1887 lär sångintresserade Kronobybor ha sjungit vid olika tillställningar men  kören bildades officiellt år 1890, en kort tid efter att Kronoby Ungdoms- och Nykterhetsförening grundats. Kören var  från början en del av det finlandssvenska körlivet. Redan 1892 åkte kören till Helsingfors och 1897 till Åbo för att tävla.Till körens överraskning vann de pris för sina prestationer vid båda festerna. 

Kronoby sångkör ser som en av sina viktigare uppgifter att vara traditions-bärare men också bygga vidare genom att sjunga ny körmusik. För 130-årsjubiléet 2020 har kören  beställt nya körverk som kommer att uppföras under festårets konserter.

Kören har regelbundet deltagit i sångfester, både lokala och landsomfattande. Körmedlemmarna har varit med om intressanta sångarresor både i Sverige och i hemlandet, nu senast till Esbo våren 2018 där kören var med och firade pensionärskören Furornas 25-årsjubileum.

Kören har under sina snart 130 år letts av 14 dirigenter. Tobias Elfving leder kören idag. Hans föregångare var Maria Timoshenko och före henne var det Ing-Maj Krook och Sven-Olof Ray som ledde kören

Det har snart förflutit 130 år sedan kören bildades, sångare har gått och nya kommit i deras ställe. Många av körens 25 sångare har varit med i tiotals år, kanske just därför att körsång sägs bidra till mänskans välbefinnande. Den förenar, skapar vänskap i sorg och glädje och förgyller både vardag och fest.

Kontakta oss!

Gun-Mari Wikström, ordförande, tel. 050-3814844, e-post gunmari.w@gmail.com
Kristina Stor, sekreterare, tel. 050-4315884, e-post kristina.stor@gmail.com
Viveka Corin, kassör, tel. 050-3666822, e-post viveka2corin@gmail.com